Kvantová regresní terapie

Minulost a přítomnost jsou klíči k budoucnosti.
Ať už právě cítíte tíhu křídel, nebo jste na nich neseni.

Cesta do minulých životů je mocnou zkušeností, která vám může pomoci hluboce porozumět smyslu vašeho života i lekcím a zkušenostem, kterými procházíte.

Při regresní terapii se vám ukáže minulý život nebo životy tak, abyste pochopili souvislosti s vaším životem současným. To vám umožní porozumět aktuálním problémům, těžkostem nebo nejasnostem, na které hledáte odpovědi. S touto zkušeností zároveň získáte nový úhel pohledu na svou současnou životní situaci, často i na význam svého života v širším slova smyslu.

V regresní terapii tak může procítěním a pochopením dojít např. k uvolnění fóbií, emocionálních bloků i vztahových problémů. Současně vám regrese může poskytnout poznání vašich talentů a kvalit z minulosti, na které nyní můžete navázat.

Prožití regresní terapie může též prohloubit vaše spirituální spojení na osobní cestě. Samotné sezení tvoří dvě na sebe volně navazující části, první je „cesta do minulých životů“, ve druhé dochází ke komunikaci s duchovními průvodci.

Délka: 3 — 6 hodin           Cena: 2 700 Kč

Chci číst cestovatelský příběh.
Chci cestovat v čase.

Příprava na „sezení“

Před regresní terapií je vhodné ujasnit si záměr, se kterým přicházíte. Co potřebujete vyřešit, co vás trápí nebo zajímá, na jaké otázky hledáte odpovědi?

Tím, že o svém záměru přemýšlíte a zabýváte se jím, se již vhodně „ladíte“ na regresi. Na jednu regresní terapii je vhodné si připravit 5 – 10 otázek, které zahrnují max. 3 témata. Poznámky či otázky je vhodné si zapisovat průběžně, jak k vám přicházejí, v průběhu dnů, příp. týdnů.

Je dobré si na den, kdy se chystáte na regresi, neplánovat nic náročného. Ideální je nechat si den volný. Nejspíše budete po sezení cítit chuť a potřebu se k informacím a zážitkům z regrese vrátit, prohloubit si je a utřídit.

Jak probíhá „sezení“

Při úvodní části, která trvá 30 – 60 min., s vámi v běžném rozhovoru proberu otázky, které máte pro regresi připravené. Také vám v klidné a příjemné atmosféře podrobně vysvětlím celý průběh regrese, abyste věděli, s čím počítat, a mohli se pak už při samotné regresi dostatečně uvolnit.

Poté už následuje samotná regrese, kdy s mou pomocí ve stavu hluboké relaxace théta vstupujete do minulých životů a procházíte v nich různé životní situace. Dále v regresi plynule přecházíte ke komunikaci s vašimi duchovními průvodci a získáváte od nich odpovědi na otázky, se kterými jste přišli.

Reference – Kvantová regresní terapie:

Kristina

Regrese je pro mě zajímavá zkušenost. Umožnila mi nahlédnout do minulosti, lépe uchopit a pochopit, co nyní žiji, a vytvořit nové základy pro budoucnost…

Dále mi došlo, že díky téhle metodě je možné zlepšit vztahy v rodině, či vypořádat se se vztahy, které člověku neprospívají… Terapeutka Helenka provází svého klienta velice citlivě a s pochopením, takže možné obavy z neznámého se okamžitě rozplynou.

Tereza

Život je třeba žít a pochopit mechanismy, které ho určují. Vnímám život prakticky, věnuji se práci s lidmi, s radostí prožívám vztahy s blízkými lidmi, ale i přesto byly v mém životě určité stíny na duši a hluboké smutky, ukryté před mým vědomím. Během regresní terapie jsem prožila něco nečekaného — nádhernou, transformující zkušenost. Přímo jsem pocítila přítomnost dobra, světla a vyšších sil, které mne v životě doprovázejí. Naději na lepší život z minulé inkarnace. Byl, a stále je, to úžasný pocit. K prožitkům a sdělením, které mi zprostředkovala regrese, se vracím prostřednictvím nahrávky, někdy krátce i jen tak, ve svých pocitech. Zkušenost z regrese mění můj pohled na sebe sama a pomáhá mi hlouběji pochopit a odstraňovat staré vzorce chování, způsoby myšlení, kterémi již nenesou blahodárnost.

Petr

Tahle zkušenost mi změnila život. I když jsem byl trochu skeptický, a neměl jsem na začátku přesnou představu, co můžu očekávat. Podle vyprávění jednoho z přátel jsem měl dojem, že se tak můžu dostat ke kořenům problémů, které se mi opakují v partnerských vztazích, a už je dál ve svém životě nechci. A upřímně? I když jsem měl k dispozici všechny informace, které jsem mohl mít, je tahle zkušenost nepředstavitelná. Některé informace a zážitky z minulosti byly dost osobní. A vím, že nešlo jen o sen nebo představy. Vnímám, jak to, jak jsem žil a pro co se rozhodoval v minulosti, aktuálně ovlivňuje můj život, a začínám to měnit. „Jít na regresi“ můžu určitě doporučit. Nemáte co ztratit, a můžete hodně získat.

O regresi podrobně: Otázky a odpovědi

Jak probíhá regrese prakticky?

Regresní terapie probíhá vleže na pohodlném lehátku, k dispozici máte lehkou pokrývku, nikdo další není přítomen, při sezení jsem přítomna pouze já jako váš průvodce. Terapie probíhá v tzv. stavu théta. To je stav, ve kterém se nacházíme těsně před usnutím a též těsně před probuzením. Pro dosažení stavu relaxace a hlubokého uvolnění je dobré vzít si spíše neformální oblečení, ve kterém se budete cítit volně a pohodlně.

Budu si průběh regrese pamatovat?

Toto je individuální. Někdo si pamatuje celý průběh regrese, jiný některé části. Z regrese však vždy pořizuji zvukový záznam, se kterým můžete dále v klidu a opakovaně pracovat. Záznam je vždy ve formátu MP3, odkaz ke stažení souboru vám zašlu elektronicky do dvou dnů od absolvování regrese.

Co mohu udělat pro to, aby regrese proběhla dobře?

Přijďte v klidu, s příjemným očekáváním. Zeptejte se na to, co potřebujete vědět, při úvodním rozhovoru, abyste pak následující čas využili již pouze pro hlubší uvolnění a samotnou terapii. Velmi nápomocné je, pokud si na den regrese nic důležitého neplánujete, předejdete tak stresu či pocitu „co je třeba ještě stihnout“. Váš klid a uvolnění přispějí k úspěchu celého sezení. Co se týká „formy a obsahu regrese“, je vhodnější nemít konkrétní představu, jak přesně má regrese probíhat, abyste se neblokovali tím, že se budete snažit tuto představu „splnit“. Během regrese je nejlepší se otevřít tomu, co přichází.

Jak formulovat otázky?

Dělejte si poznámky průběžně a otázky si pište tak, jak vám budou přicházet. Můžete si zapsat i postřehy, co vás zajímá, či co si přejete z regrese získat, a až později je přetvořit v otázky. Stejně tak vaše přání – ta se také nakonec mohou zformulovat do neočekávané otázky. Zaměření otázek záleží na vás, mohou se týkat aktuálních fyzických či emocionálních potíží, postojů či situací, které si přejete změnit, a nevíte jak, ale mohou se týkat např. i záměrů týkajících se vašeho osobního rozvoje či rozvoje talentů.

Je vhodné absolvovat více regresních terapií?

Počet terapií, které se rozhodnete absolvovat, je individuální. Poznatky a prožitky z jedné regrese každý zpracovává svým tempem. Obvykle je jedna terapie dostačující na získání odpovědí, pro které jste přišli. Můžete samozřejmě podstoupit další, pokud se objeví nová témata či situace k řešení, na které hledáte odpovědi. V případě, že vás však tato metoda osloví, může se stát zajímavým a důkladným nástrojem poznání sebe sama i poznání věcí, které nás přesahují.

Kdy není regresi možné absolvovat?

Regresní terapii je možné uskutečnit od věku 17 let, ale nemohou ji absolvovat lidé pod vlivem omamných nebo návykových látek (alkohol, drogy), a též lidé, kterým byla diagnostikována duševní porucha nebo nemocnění (poruchy osobnosti, jakákoliv forma schizofrenie, depresivní, bipolární, úzkostná porucha atp.).

Co může úspěšné regresi být na překážku?

Regrese se nemusí podařit, pokud lidé dlouhodobě užívají tlumicí léky, léky proti nespavosti atp. Nebo v případě, kdy lidé nadměrně užívají drogy nebo alkohol. V tomto případě není regresní terapie vhodná. Regresi obvykle také brání, pokud jste na něco příliš soustředěni, „stále se vám něco honí v hlavě“, jste ve stresu, cítíte výrazné obavy nebo máte přílišná očekávání.

Způsob úhrady

Po předběžné dohodě o termínu regrese Vám zašlu na poskytnutý email údaje pro platbu.  Uhraďte, prosím, během 3 dnů od zaslání údajů pro platbu zálohu 1000 Kč. Po přijetí platby Vám napevno potvrdím termín regresní terapie. Zbývající částku pak hradíte v den regresní terapie na místě v hotovosti. V případě, že termín regresní terapie nevyužijete, je záloha nevratná.