Společně se svými klienty vytvářím od roku 2006 prostor bezpečí a vřelosti pro svobodné sebevyjádření. A to pro terapie, poradenství a poznání.

Otevírám cestu pro obnovení a rozvinutí vašich osobních sil k letu prostřednictvím energií Reiki nebo pročištěním vašeho rodového pole s technikou obnovy vitality Torzních polí. Zaostřuji váš kompas porozuměním vašim životním cílům, úkolům a talentům výkladem Numerologických rozborů. A též vás provázím na vašich cestách do minulosti vedoucích k hlubokému poznání sebe sama i toho, co je třeba, pomocí techniky Kvantové regresní terapie. Aby váš let byl jistý a jedinečný. S radostí vám předávám pro vaši inspiraci a růst své znalosti a zkušenosti a sdílím je s vámi v rámci svých Kurzů.

Je mi ctí být průvodkyní růstu vaší síly a odhodlanosti
i nalezení uvolnění a radosti,
a toho správného směru, abyste mohli

roztáhnout svá křídla.

Pracuji pod křídly

vyšších bytostí a svých patronů

získaných znalostí a vědomostí

laskavosti i soustředění

smělosti a odhodlání

intuitivního poznání, co je třeba

důvěry svých klientů

O mně

Věřím v terapeutický proces založený na pomoci, empatii, znalostech a zkušenostech, schopnosti rozkrýt vše, co je třeba. Mým cílem je pomoci nalézt odpovědi, které jsou ukryté uvnitř vás. Rozpoznat překážky, a také cíle a příležitosti, a společně najít tu správnou cestu.

K tomu využívám spektrum technik a znalostí, které jsem v průběhu let své praxe i dalšího studia nabyla u renomovaných učitelů či samostudiem. Nad jiné techniky se od roku 2006 věnuji práci ve spirituální tradici podle původního Usui Shiki Ryoho Reiki systému, od roku 2008 ji předávám dál též jako učitel, Mistr Reiki. Osobní studium numerologie podle pythagorejské a kabalistické školy jsem rozvinula v třístupňovém studiu v mezinárodní akademii numerologie Alvasar. A to v oblastech  osudovosti, karmy, prognostiky a partnerských vztahů. Porozumění a odkrývání našich rodových kořenů se v rámci techniky Torzních polí věnuji od roku 2018 a na osobní cesty do minulosti jsem na počátku roku 2022 navázala absolvováním a přijetím metody Kvantové regresní terapie.

Nástrojů, a dobrých, může být mnoho. Podstatné je však empaticky, při osobním setkání pomoci porozumět překážkám, významu obtížných či překvapivých  období či situací. Odkrýt, co je zformovalo, měnit, co je třeba, a otevřít dveře naplňujícím životním možnostem a zkušenostem. Zásadní je pomoci obnovit vitální sílu či poskytnout oporu a porozumění vlastní spiritualitě a osobní životní cestě.

O mně

Věřím v terapeutický proces založený na pomoci, empatii, znalostech a zkušenostech, schopnosti rozkrýt vše, co je třeba. Mým cílem je pomoci nalézt odpovědi, které jsou ukryté uvnitř vás. Rozpoznat překážky, a také cíle a příležitosti, a společně najít tu správnou cestu.

K tomu využívám spektrum technik a znalostí, které jsem v průběhu let své praxe i dalšího studia nabyla u renomovaných učitelů či samostudiem. Nad jiné techniky se od roku 2006 věnuji práci ve spirituální tradici podle původního Usui Shiki Ryoho Reiki systému, od roku 2008 ji předávám dál též jako učitel, Mistr Reiki. Osobní studium numerologie podle pythagorejské a kabalistické školy jsem rozvinula v třístupňovém studiu v mezinárodní akademii numerologie Alvasar. A to v oblastech osudovosti, karmy, prognostiky a partnerských vztahů. Porozumění a odkrývání našich rodových kořenů se v rámci techniky Torzních polí věnuji od roku 2018 a na osobní cesty do minulosti jsem na počátku roku 2022 navázala absolvováním a přijetím metody Kvantové regresní terapie.

Nástrojů, a dobrých, může být mnoho. Podstatné je však empaticky, při osobním setkání pomoci porozumět překážkám, významu obtížných či překvapivých  období či situací. Odkrýt, co je zformovalo, měnit, co je třeba, a otevřít dveře naplňujícím životním možnostem a zkušenostem. Zásadní je pomoci obnovit vitální sílu či poskytnout oporu a porozumění vlastní spiritualitě a osobní životní cestě.