Kurzy  —  Obohaťte svůj životní příběh

Jsme schopni vědět a používat mnohem více, než se běžně učíme a poznáváme. S nadšením vám umožňuji nahlédnout za oponu běžného poznání, protože zvídavost nejen otevírá dveře světa, ale také provází bystrou duši během její jedinečné pouti. Přijďte se inspirovat, váš hlas je slyšet, váš životní příběh je důležitý. Obohaťte svůj životní příběh.

Jaké kurzy nabízím?

Pokud jste si vybrali, a přejete si přihlásit se, nebo se Vám žádný z uvedených termínů nehodí anebo není žádný vypsaný a máte o některý z kurzů zájem, kontaktujte mne prosím na: helena.rajfova@kouzlokridel.cz nebo na 604 356 013 a můžeme se domluvit na dalším termínu. 

Průvodci z Malé arkány

Termíny kurzu: 4. 2., 24. 3., 21. 4. a 26. 5. 2024, od 9.00 do 16.00 hod.

Místo konání: poradna Plzeňská 44, Praha 5

Reiki 1

Termín kurzu: 21. 7. 2024 od 09.00 do 16.00 hod.

Místo konání: poradna Plzeňská 44, Praha 5

praxe Reiki — uzavřená skupina

říjen 2024 — leden 2025 termíny zaslány v pozvánce

Místo konání: poradna Plzeňská 44, Praha 5

Helena Rajfová Kurzy reiki

Kurzy Reiki

Pro ty, které setkání s Reiki oslovilo, a rádi by získali schopnost pracovat s těmito energiemi. Schopnost pracovat s Reiki není podmíněna žádnou osobní ani profesionální znalostí nebo dovedností, kurzu se může zúčastnit každý, kdo má o tuto techniku zájem. Reiki je přístupné každému.

Osvojení energií Reiki v plném rozsahu je možné postupně pomocí série kurzů, jedná se o první, druhý a třetí stupeň, které na sebe navazují. Ale schopnost pracovat s Reiki získáváte již po absolvování prvního stupně. V každém jednotlivém kurzu probíhá výklad a zasvěcení. Ve výkladu se seznámíte s tím, jak postupovat při ošetření a s možnostmi využití energií Reiki (léčení, hluboká relaxace, detoxikace, osobní rozvoj). Po zasvěcení získáte schopnost tyto energie předávat. Postupně přichází ale také další prospěšné změny, zdravotního stavu i kondice, emocí, u vyšších stupňů zasvěcení také významně přispívá k duchovnímu růstu člověka.

Kurzy pro každý stupeň Reiki, s výjimkou Mistrovského stupně, jsou jednodenní, začínají v devět hodin ráno a končí odpoledne, kolem čtvrté hodiny. Všechno potřebné najdete na místě. Je možné se domluvit i na individuálním zasvěcení. Zde je čas kratší, zhruba
2 hodiny.

První stupeň: Reiki 1

Při kurzu Reiki 1 získáte schopnost v základním rozsahu přijímat energie Reiki a předávat je dalším lidem. Jedná se  o výbornou techniku spolupráce s vyššími energiemi pro zklidnění a revitalizaci mysli, ale také těla, a pro uvolnění stresu a bolesti. Kurz je užitečný a zajímavý pro ty, kdo chtějí získat či zlepšit schopnosti zvládání stresu, vlastního léčení, předávání energie druhým lidem, věnovat se osobnímu růstu.

Kurz Reiki 1 zahrnuje:

zasvěcení do prvního stupně Reiki

výklad historie Reiki

výklad o působení a využití Reiki (teorie a tipy)

praktickou ukázku celkového ošetření

cvičení s Reiki ve dvojicích

příklady z praxe

povídání o čakrách, působení pomocí Reiki

skripta a certifikát

Čas: 9 – 16 hod. Cena: 2 700 Kč

Druhý stupeň: Reiki 2

Po zasvěcení do druhého stupně Reiki dochází k rozšíření a zjemnění proudu přijímané a předávané energie. Seznámíte se také se symboly Reiki, každý má svou specifickou funkci, a naučíte se pracovat s energiemi Reiki na dálku a v čase. Symboly vám umožní využívat energii přesněji a obratněji. Vnímání energií Reiki se po absolvování druhého stupně prohlubuje a také zjemňuje.

Kurz Reiki 2 zahrnuje:

zasvěcení do druhého stupně Reiki

podrobný výklad jednotlivých symbolů 2. stupně (teorie a tipy)

praktické cvičení se symboly

cvičení s Reiki ve dvojicích

příklady z praxe

výklad postupu práce na dálku a v čase

jak pracovat s minulostí a budoucností

skripta a certifikát

Čas: 9 – 16 hod. Cena: 3 700 Kč

Třetí stupeň: Reiki 3

Po zasvěcení do třetího stupně Reiki dochází k maximálnímu rozšíření a pročištění proudu přijímané a předávané energie. Seznámíte se také se symboly Reiki, které patří k tomuto stupni. Dojde především k významnému zvýšení citlivosti a vnímavosti při práci s jemnohmotnou energií. Od třetího zasvěcení začínáte energii nejen ovlivňovat a směrovat (u prvního stupně tím, že ji předává rukama, u druhého pomocí symbolů), ale přímo ji vyzařujete.

Kurz Reiki 3 zahrnuje:

zasvěcení do třetího stupně Reiki

podrobný výklad jednotlivých symbolů 3. stupně (teorie a tipy)

praktické cvičení se symboly

cvičení s Reiki ve dvojicích

příklady z praxe

výklad působení Reiki na společenské úrovni

skripta a certifikát

Čas: 9 – 16 hod. Cena: 7 700 Kč

Mistrovský/​Učitelský stupeň

Mistrovský stupeň je určen především těm, kteří se chtějí Reiki věnovat profesionálně. Naučíte se zasvěcovací techniky a s nimi spojený přesný postup, získáte zasvěcovací symboly. Po určité době, zhruba po uplynutí jednoho roku, předávám „požehnání” a svolení tyto techniky používat, pořádat kurzy, učit a samostatně zasvěcovat další.
Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni pořádat své vlastní kurzy Reiki v tradici Usui Shiki Ryoho Reiki na všech úrovních.

Čas: cca 9 – 12 hod. Cena: 11 100 Kč

Kurz: Podstata 4 živlů

Cyklus 4 kurzů vám umožní poznat, co 4 živly reprezentují. Jsou základními stavebními prvky světa. Jsou tedy klíčem k práci se sebou. Umíte-​li pracovat se živly, umíte snáze dosáhnout rovnováhy či pozitivní změny v těle, situaci i ve vztazích.

Až se seznámíte s konkrétními živly, budete mj. vědět:

se kterým živlem TEĎ potřebuji pracovat, jaká pozitivní i negativní vlastnost mi chybí nebo přebývá nebo ji mám TEĎ zapojit (př.: elán, smělost, vytrvalost, všímavost, láska, sympatie, neohroženost, empatie, nejistota, nevíra, smutek, skepse, rozčilení)

totéž budu rozpoznávat u druhých lidí: s jakým živlem je spojený konkrétní čin nebo přístup, se kterým se potkávám (síla sebejistoty, ovládání citových jevů v kritických okamžicích, povýšenost, závist, otevřenost, laskavost ad.)

budu se umět nacítit na jednotlivé živly v rámci lidské psychiky a do určité míry s nimi pracovat

jak lze pracovat s živly pro dosažení rovnováhy v těle

Jak to funguje v realitě?

MNOHEM rychleji odkryjete strach, vztek, nadšení, rozhodnost, soucit, lstivost, upřímnost nebo neupřímnost… u  sebe i u druhých… a MNOHEM efektivněji s nimi budete zacházet. Tedy “dobré” lze rozvinout v zárodku a “zlé” v zárodku poznat nebo přímo porazit.

Skladba kurzu

Den 1: Úvod + Éter/​Akáša + Oheň
Den 2: Voda
Den 3: Vzduch
Den 4: Země + Závěr: shrnutí a doporučení

Kurz zahrnuje (podle jednotlivých živlů):

výklad podstaty živlů

živlové meditace

podrobně: pozitivní a negativní vlastnosti a dovednosti

jak se živly navzájem ovlivňují a interagují

nástroje, jak pracovat s jednotlivými živly

působení živlů v těle

působení živlů v myšlenkách a emocích

čas: 9 — 16 hod. Cena za 1 den: 2 700 Kč
(harmonogram: Kurz je rozdělen do 4 dnů, termíny s rozestupem 3 — 4 týdnů)

Kurz: Skrytá tajemství života v archetypech Tarotu

Čtyřdílný kurz, v němž se seznámíte s tajemstvími 22 základních archetypů tzv. Velké arkány Tarotu. 22 obrazových karet vám představím v symbolické formě jako archetypy, pravzory, které nám pomáhají v životě jako osobní učitelé a průvodci. Umožní vám to vědomě vnímat události, dílčí role, lekce, konflikty, volby, setkání a úspěchy, které život tvoří.

Při seznámení s archetypy poznáte, které z nich jsou pro vás klíčové, tvoří nedílnou součást vašeho života. Jde o Dohodu duše s osudem, o plán, jít v životě určitou cestou. Dále na kurzu prostřednictvím výkladu a interakce rozvinete znalost symbolického čtení světa, a tak vám na první pohled jednoduché a známé motivy umožní porozumět sobě i všem událostem více do hloubky, orientovat se v nich. Využít dobrých příležitostí, vyhnout se nežádoucím, nebo si s nimi lépe poradit.

Výklad jednotlivách archetypů/​karet probíhá podle sady Rider Waite Tarot
.

U každé karty/​archetypu se podíváme, jaké jsou s ním spojené povahové pozitivní i negativní vlastnosti. Prozradíme si jeho silné stránky, i to, co může přinést ve formě překážek a nežádoucích energií. Tedy jak s ním celkově pracovat. Současně se seznámíme i se sférou vlivu jednotlivých archetypů v profesionálním i osobním životě.

V závěru čtvrtého kurzu obdrží všichni absolventi dárek: informaci o tom, jaký je jejich osobní klíčový archetyp vztahující se v této inkarnaci k jejich hlavnímu předurčení, a instrukci, jak s ním lze pracovat.

Kurz zahrnuje:

historii Tarotu, význam archetypu obecně

představení karty/​archetypu, rozbor symbolů

kvalitu a sílu jednotlivých archetypů

stínová podoba archetypů, překážky

využití archetypu, kvality partnerství

co vám archetyp prozrazuje, v čem vás posiluje, co radí

příklady na osobnostech z veřejného života

cvičení na vnímání energie archetypů

čas: 9 – 16 hod. Cena za 1 den: 2 700 Kč
(harmonogram: Kurz je rozdělen do 4 dnů, termíny s rozestupem 3 — 4 týdnů)

Kurz: Bohatství živé stravy

Cílem kurzu je především poznání bohatství a velkého přínosu, které takový jídelníček může mít pro vaše tělo i psychiku. Podíváme na rozmanitost a benefity živé (nebo chcete-​li, syrové) stravy. Proč ji  ve velkém upřednostnit ve svém jídelníčku, nebo na ni úplně přejít. Zahrnuje tedy např. i informace o zachování živin, vitaminů a jejich ideálním využití.

Společně probereme témata:

míchané nápoje z ovoce, zeleniny a bylin
(co vše použít a co určitě nevynechat)

koření a oleje

vodu jako základ zdraví a téměř všech jídel

klíčení semen a pečivo

sladkosti

Řekneme si, z čeho a jak je můžeme připravovat, abyste je mohli sami začít ihned využívat a zahrnout do svého jídelníčku. Kromě “osahání” si principů živé stravy si také povíme, jak lze s touto kuchyní zahnat únavu, upevnit zdraví, zhubnout 🙂 a získat dlouhodobě dobrou náladu.

Hledáte-​li inspiraci pro svůj jídelníček, zajímá Vás, jak vybrat pár věcí, které změníte v jídelníčku, protože právě ty jsou důležité, pak je kurz určen právě Vám. Důležité prvky a postupy a teorie v rámci jednoho půldne.

čas: 9 – 13 hod.  Cena: 2 500 Kč

Čtyřdílný kurz, který vás seznámí s tím, jak je postavena Malá arkána Tarotu a jak ji “číst”, objeví-​li se vám ve výkladu. Co určují čtyři desítky karet z Malé arkány (hole, poháry, meče, pentakly)? Naučíme se, jaký je jejich význam a síla a co a jak nám pomáhají vidět. Dvorní karty (pážata, rytíři, královny, králové) nám prozradí, kdo jsou, jaké je jejich poselství a schopnosti, a koho nebo co z našeho života reprezentují. Malá arkána skrývá detaily našich kroků, které nám umožní podrobněji a přesněji nahlížet pod běžný povrch věcí.

Kurz zahrnuje:

podrobné vysvětlení struktury Malé arkány

vysvětlení významu sad (hole, poháry, meče, pentakly)

podrobný popis významu čtyřech desítek karet

představení Dvorních karet, kdo jsou, jejich poselství

jak pracovat s kartami Malé arkány v celkovém výkladu

výuku konkrétních typů výkladu

Přehledné představení a pochopení struktury Malé arkány i významu jednotlivých karet Vám umožní “absorbovat” balíček 56 karet, a poté už pracovat s kompletní sadou Tarotu. Váš výklad tak bude celistvější a barvitější, umožní vám si uvědomit další detaily a vlivy, které hrají roli ve vašem životě a v otázce, na kterou se ptáte.

Nechte ve svém výkladu rozeznít význam Velkých arkán tak, že toto “velké tajemství” bude doplněno “malým” a odpovědi na vaše otázky se rozehrají všemi barvami.

Výklad probíhá podle sady Rider Waite Tarot.

čas: 9 – 16 hod.  Cena za 1 den: 2 700 Kč
(harmonogram: Kurz je rozdělen do 4 dnů, termíny s rozestupem 3 — 4 týdnů)