Numerologie

Numerologie není věštění, je to číselná DNA a jako velmi praktický nástroj je již tisíce let používána, aby nám pomohla určit klíčové faktory v našem životě. Objevte na základě svého jména a data narození svou osobní, unikátní cestu v oblastech osobního života, kariéry i zdraví.

Konkrétní rozbory přináší  odpovědi na následující otázky:

V čem je dobré se rozvíjet, čemu se mám věnovat?

Jaký je význam a cíl konkrétního partnerství?

Jaké jsou největší překážky a lekce v mém životě?

Na co a jak se zaměřit v profesní oblasti?

Jak změnit svůj osobní přístup a ovlivnit životní okolnosti?

Jaký lze očekávat rozvoj událostí v budoucnosti?

Všechny výklady jsou poskytovány ústně. Klientům umožňuji si pořídit audio záznam, který je určen pouze pro osobní účely. Konzultaci poskytuji při osobní návštěvě
v poradně či on-​line (Skype, Zoom).

Jaké rozbory nabízím?

Osobní numerologický medailon

Osobní numerologický medailon — Prémiový balíček

Co mi říká Karma?

Partnerský výklad

Prognostika

Reference – Numerologie:

Lenka

Numerologický rozbor je ve své podstatě taková osobní kuchařka našeho života. Byla sepsána mnohem dříve, než jsme se naučili číst. Při “čtení” této kuchařky je potřeba nespěchat a nepřeskakovat jednotlivé kapitoly. Každá má svůj podstatný a neméně důležitý význam.
Dozvíte se, čemu je potřeba se věnovat v jednotlivých etapách života. Co dělat, co určitě nedělat, kde jsou vaše silné a slabé stránky. Co v životě nechat jít, protože už to k vám nepatří a co naopak do života pozvat, protože to k vám neoddělitelně patří. Jen je někdy potřeba se k tomu doslova prokousat.
Je to vlastně jako dostat do rukou ten správný klíč k dosud zamčeným dveřím.
Co se za nimi skrývá, ale zjistíte pouze tehdy, když je odemknete a vstoupíte.
Už jen to chce nemalou dávku odvahy.
Tak kdo jde s Helčiným doprovodem odmykat? 🙂

Terka

Numerologický rozbor mi změnil v životě mnohé. Pochopila jsem, kde jsou mé silné stránky, i čeho se v životě vyvarovat. Velký posun vnímám díky tomu v kariérním, ale i v partnerském životě. Poznání mého životního úkolu mi pomáhá udržovat kurz v životě a soustředit se na to, co je pro mě v tomto životě důležité. Rozbor posílil mou víru v cykličnost života a v to, že vše má svůj důvod, i když ho na první pohled nejsme třeba schopni pochopit.

Osobní numerologický medailon

Prozradí vaše hlavní předurčení, hlavní životní úkol. Dále ukáže, co vás motivuje, jaká jsou vaše ukrytá přání i rozhodnutí, které se již nachází v plánu vašeho života. Je pro vás vhodný, pokud chcete znát, vaše hlavní společenské předurčení a také 3 životní etapy, s přesným časovým určeným, které jste si naplánovali pro svůj život.Seznámíte se také s vaší hlavní úlohou ve vašem rodu. Dále poznáte, z čeho čerpáte sílu. Projdeme vaše silné stránky, oblasti, které jsou pro vás stěžejní, a máte se jim věnovat. Podíváme se, nač a jak se zaměřit v profesním i osobním životě a nač se zaměřit ve svém těle i ve své psychice pro zachování dobrého zdraví. Důležité ukotvení Vám přinese pohled na podstatné rysy vašeho charakteru, pozitivní i negativní, i to jak vás formují a jak s nimi nejlépe pracovat.

Součástí rozboru je i výpočet základních karmických uzlů. Osvětlují oblasti, ve kterých budete pravděpodobně překonávat překážky, vysvětlí nutnost konfrontace s určitými lidmi a situacemi. Ukazují nám způsoby chování a jednání, které byly porušením karmických zákonů v předchozí inkarnaci a jichž je třeba se vyvarovat. V oblasti tzv. „bílé karmy“ odkrýváme oblasti, kde už máte napracováno. Stačí změnit jen pár drobností, a můžete zde rozvinout svůj talent a sílu, dosáhnout úspěchů.

Doporučení: Skvělé pro orientaci a seberozvoj v jakémkoli období života, ideální pro nově narozené děti a jejich rodiče.

Výklad: 1 hod. 30 min.        Cena: 2 700 Kč

Získat osobní numerologický medailon.

Prozradí vaše hlavní předurčení, hlavní životní úkol. Dále ukáže, co vás motivuje, jaká jsou vaše ukrytá přání i rozhodnutí, které se již nachází v plánu vašeho života. Je pro vás vhodný, pokud chcete znát, vaše hlavní společenské předurčení a také 3 životní etapy, s přesným časovým určeným, které jste si naplánovali pro svůj život.Seznámíte se také s vaší hlavní úlohou ve vašem rodu. Dále poznáte, z čeho čerpáte sílu. Projdeme vaše silné stránky, oblasti, které jsou pro vás stěžejní, a máte se jim věnovat. Podíváme se, nač a jak se zaměřit v profesním i osobním životě a nač se zaměřit ve svém těle i ve své psychice pro zachování dobrého zdraví. Důležité ukotvení Vám přinese pohled na podstatné rysy vašeho charakteru, pozitivní i negativní, i to jak vás formují a jak s nimi nejlépe pracovat.

Součástí rozboru je i výpočet základních karmických uzlů. Osvětlují oblasti, ve kterých budete pravděpodobně překonávat překážky, vysvětlí nutnost konfrontace s určitými lidmi a situacemi. Ukazují nám způsoby chování a jednání, které byly porušením karmických zákonů v předchozí inkarnaci a jichž je třeba se vyvarovat. V oblasti tzv. „bílé karmy“ odkrýváme oblasti, kde už máte napracováno. Stačí změnit jen pár drobností, a můžete zde rozvinout svůj talent a sílu, dosáhnout úspěchů.

Doporučení: Skvělé pro orientaci a seberozvoj v jakémkoli období života, ideální pro nově narozené děti a jejich rodiče.

Výklad: 1 hod. 30 min.        Cena: 2 700 Kč

Získat osobní numerologický medailon.

 

Osobní numerologický medailon — Prémiový balíček

Je rozšířenou verzí základního medailonu.
Získáte komplexní výklad vašeho Krystalu osudu.

Nejenže získáte opravdu mnoho informací o sobě, ale takový výklad umožní se podívat na program vašeho Osudu i Karmy ze všech stran, ukázat vzájemnou provázanost všech prvků. Mj. vyložit:

Rodový scénář. Které negativní scénáře v rodu máte přepsat, vyčistit. Co rozvinout.

Zónu komfortu. Prostředí a podmínky, ve kterých maximálně otevřete váš potenciál.

Hlavní energie ve vztazích s vašimi rodiči a dětmi. Co máte dát, co můžete získat.

Zdánlivé obavy bránící v osobním rozvoji a úspěchu. Jak je přeměnit na talenty a využít k dosažení svých cílů.

Strachy, bloky, lítost a další pozůstatky z minulého života, které vás vedou do diskomfotní zóny. Doporučení, jak se s nimi vypořádat.

Kategorie lidí, kteří budou mít sklony vás zradit. Včetně výkladu, jak s tím nejlépe naložit.

Podmínky, které potřebujete pro svůj harmonický rozvoj a seberealizaci v jednotlivých obdobích života.

Prémiový balíček však navíc obsahuje výklad 9 základních oblastí v životě člověka z hlediska planetárního určení,
a to, jak si v těchto oblastech stojí. Ve kterých vládne silnou energií, a které oblasti jsou zátěžové. Jedná se např. o oblasti komunikace, práce/​kariéry, osobních vztahů, péči o domov, duchovní ad.

Zároveň obdržíte unikátní výklad z pohledu inkarnačního vývoje. Ve které etapě se nacházíte z hlediska vašeho putování labyrintem, nebo chcete-​li Matrixem. Podrobný popis a význam této etapy z hlediska dlouhodobého vývoje. Dozvíte se též, zda se v této škole života nevracíte zpět, abyste si zopakovali určitou lekci, a proč. Jde o hlubší výklad putování duše, programů a úkolů vybraných pro tento život.

Výklad: 2 hod. 45 min.        Cena: 5 700 Kč


Chci získat svůj Krystal osudu.

Co mi říká Karma?

Výklad přináší poselství: Karma Ti přináší to, o co ses zasloužil/​a.

Je možné se vyvarovat tvrdých lekcí karmy? Ano, pokud ji včas poznáte, porozumíte jí, přijmete její sdělení a prominete vše, co se stalo.

Podstatné je se podívat na to, jak nastolit v zatížených oblastech rovnováhu, probudit či posílit svou motivaci, abyste mohli naplňovat své sny a účel svého života. Karmický výklad umožní pochopit: příčiny současných neúspěchů a překážek, uvědomit si silné a slabé stránky osobnosti, najít cesty řešení
v různých oblastech života, předvídat rozvoj událostí v budoucnu, určit svou životní cestu. Konkrétní podobu však svému životu dáváte
vy sami.

Doporučení: Ideální pro ty, kdo si přejí z gruntu harmonizovat svůj život, ujasnit si překážky, volit napříště “dobrou“cestu.

Ve výkladu mj. poznáte:

Scénář vašeho minulého života, všechny úspěchy, kterých jste dosáhli, i chyby, které jste udělali.

Silné a slabé stránky osobnosti. I to, co je ukryté v hloubce.

Jaký je aktuální pozitivní nebo negativní dopad karmy ve vašem životě, na základě analýzy a kladených otázek.

Konkrétní nástroje, které u vás rychle spouští žádoucí i nežádoucí karmu.

Přesné vymezení období, ve kterých působí jednotlivé karmické uzly.

Pravidla, jejichž cílem je přimět nás k určitému přístupu a naučit, jak se v praxi vyhnout negativním karmickým vlivům. Princip bumerangu.

Výklad: 2 hod. 20 min.        Cena: 4 200 Kč

Získat rady.

Partnerský výklad

Přináší možnost podívat se z pohledu numerologie na jednu z nejžádanějších oblastí: lidské vztahy. Rozbor odkrývá tajemství a možnosti osobních vztahů, ať už se jedná o pár, vztah rodič – dítě nebo vztah přátelský. Ukazuje vzájemnost, motivaci, překážky i předurčení.

V rozboru se dozvíte:

Jaký je/​bude vztah

Společný cíl partnerů, proč se potkali, čeho mají společně dosáhnout

Scénář přístupu každého z partnerů vhodný pro dosažení společných cílů

S jakými projevy a překážkami se pár potká v tomto a dalších obdobích

Stadia vztahu, co je formuje

Motivace partnerů v každém období vztahu. Jaké emoce očekávají od partnera.

Příp. určení karmičnosti vztahu, jeho klasifikace.

Jsou, či nejsou si partneři určeni?

Kolik dětí je páru „určeno osudem“, vliv dětí na pár. Příp. rozbor příčin blokujících početí a způsobů, jak je překonat.

Výklad: 1 hod. 45 min.        Cena: 3 500 Kč

  Odhalit tajemství partnerství.

Prognostika

Tato aktuální analýza a výklad jsou zdrojem cenných informací, které ukazují, co právě, v následujícím roce, přichází. 

Ukazuje aktuální tendence a vlivy, které vás po dobu jednoho roku od vašich narozenin budou provázet. Výklad prozradí výzvy, které před vámi stojí v následujícím období. Uvidíte, zda se jedná o blahodárné období realizace, či o období překážek, obtížnějších situací k řešení a učení se. Při rozboru zjistíte, v jakých oblastech se otevírají možnosti k seberealizaci a úspěchu, nebo se případně otevírají překážky. To vám umožní pochopit, jak lze v konkrétním roce dobře využít podmínky nebo co je třeba v daném období překonat, abyste dosáhli pokroku.

Prognostický výklad je možné objednat ve dvou variantách. Buď pro období jednoho roku. Nebo jako srovnávací analýzu pro období tří let. Tedy výklad aktuálního či právě přicházejícího roku, kdy analýza zahrnuje současně také výklad okolností a dispozic roku minulého a budoucího, který doplní kontext a širší pochopení souvislostí.

Výklad na 1 rok:       50 min.                       Cena: 1 600 Kč

Výklad na 3 roky:     1 hod. 30 min.           Cena: 2 500 Kč

Tato aktuální analýza a výklad jsou zdrojem cenných informací, které ukazují, co právě, v následujícím roce, přichází. 

Ukazuje aktuální tendence a vlivy, které vás po dobu jednoho roku od vašich narozenin budou provázet. Výklad prozradí výzvy, které před vámi stojí v následujícím období. Uvidíte, zda se jedná o blahodárné období realizace, či
o období překážek, obtížnějších situací k řešení a učení se. Při rozboru zjistíte, v jakých oblastech se otevírají možnosti k seberealizaci a úspěchu, nebo se případně mohou objevit překážky. To vám umožní pochopit, jak lze v konkrétním roce dobře využít podmínky nebo co je třeba v daném období překonat, abyste dosáhli pokroku.

Prognostický výklad je možné objednat ve dvou variantách. Buď pro období jednoho roku. Nebo jako srovnávací analýzu pro období tří let. Tedy výklad aktuálního či právě přicházejícího roku, který zahrnuje též výklad roku minulého
a budoucího, který doplní kontext a širší pochopení souvislostí.

Výklad na 1 rok:       50 min.                       Cena: 1 600 Kč

Výklad na 3 roky:     1 hod. 30 min.           Cena: 2 500 Kč