Torzní pole — pozitivní stimulace

Jedná se o energetickou diagnostickou a očistnou, uvolňující techniku, při níž dochází k pročištění a harmonizaci osobního energetického systému klienta i jeho rodového informačního pole, a to až do deváté generace předků. Pracuji se systémem 22 torzních polí, který je nadřazen systému 7 čaker, jež tvoří základní osu našeho energetického systému.

Technika pomáhá uvolnit problémy na fyzické, duševní i osudové úrovni, první účinky lze pocítit již do 48 hodin. Často i letitá omezení po provedení pročištění trvale odcházejí a dochází k regeneraci na fyzické, emoční i mentální úrovni. Pomocí této techniky se též daří odstranit mnohá zatížení spjatá s energetickým polem rodiny a rodu, jež obvykle blokují životní možnosti a příležitosti klienta, a tak dochází k otevření potenciálu, který si každý v sobě nese.

Práce zahrnuje diagnostiku — vyměření aktuálního stavu 7 čaker a jim nadřazených 22 torzních polí, určení konkrétních příčin zanesení osobního i rodového energetického systému klienta, a následné pročištění. Dále opakované kontrolní měření a opětovné pročištění po uplynutí 48 hodin, a poté 30 dní.

Těm, kdo si přejí na sobě dále pracovat, předávám také krátké texty a doporučení vyplývající z měření, která jim umožní na individuální úrovni rozvíjet potřebné kvality.

Chci pročistit rodové kořeny.

Balíček zahrnuje:

první měření, kompletní diagnostiku (tabulka a texty)

konzultaci 50 min.: výklad aktuálního stavu na základě měření, předání podkladů, a poté pročištění energetického systému

druhé měření po uplynutí 48 hodin a druhé pročištění energetického systému, zaslání výsledků e‑mailem

třetí měření po uplynutí 30 dní a třetí, poslední pročištění energetického systému, zaslání výsledků e‑mailem

v případě zájmu zaslání motivačních textů pro další samostatnou práci

Cena balíčku: 5 000 Kč

Reference – Torzní pole

Kristi

Pomocí techniky torzních polí jsem chtěla zapracovat především na odstranění zásadních bloků, které jsem vnímala v rodině a podvědomě jsem cítila, že sahají i dál. Bylo to pro mne velmi důležité, protože jsem si přála, aby došlo k pročištění mých rodových linií před příchodem nového života. Po absolvování torzních polí jsem vnímala změny zejména v mezilidských vztazích. Komunikace s lidmi se mi pak zdála mnohem uvolněnější a otevřenější.

Eva

Osobně bych ráda doporučila techniku Pozitivní stimulace torzních polí, kterou jsem “podstoupila” před pár měsíci. Od té doby zažívám neuvěřitelný energetický kolotoč, a konečně zvládám všechny úkoly a koníčky, které si naplánuji. Objevila jsem mnoho důvodů, které způsobovaly mnoho mých strachů a nejistot a které byly zapříčiněny ať už mnou, či někým z mé rodiny. Analýzou a vyčištěním torzních polí však tato cesta nekončí, dále podle poskytnutých informací a materiálů začínám pracovat na svém ještě spokojenější já.

Veronika

Helča mi změnila život. Od našeho prvního setkání, kdy mi pomohla napravit natažený vaz v koleni po pádu na lyžích, uplynulo už hodně času. Zjistila, že i já sama můžu pomáhat ostatním, že se sama můžu rozvíjet a pracovat na sobě. Určité vlastnosti a zajeté vzorce u mě odhalila technika torzních polí. Bylo fascinující, jak se po Helčině práci vše kolem mě začalo měnit k lepšímu. A s tím přišlo také pochopení vazeb a stop, které přišly do mého života od předků, i to, že je čas je změnit. Jsem nesmírně vděčná za to, že jsem Helču poznala.