Osobní přístup

Terapeutická a poradenská podpora, kterou poskytuji, je založená na pomoci, která vám umožní zvládnout, zkrotit či dobře využít vaši současnou situaci. Ať už se jedná o relaxaci, postupné rozvinutí osobní síly či pochopení a otevření vašeho potenciálu. Pracuji jako terapeutka, poradkyně, autorka i učitelka, a v jisté míře je mi umožněno být ostatním prostředníkem se světy, které nás přesahují.

Poradenství i terapie jsou pro mne součástí cesty osobního vývoje. Jedná se často o zlomový okamžik v psychice jedince, kdy se snaží reagovat na změny, které přináší proud života. Tato cesta či zastávka na cestě zahrnuje různé podněty, možnosti, nástroje a inspiraci, které k nám přichází z vnějšího světa. Jako terapeutka mám možnost s lidmi tyto okamžiky sdílet, čerpat ze svého poznání a zkušeností a navrhnout každému z nabízených služeb tu, která mu bude nejlépe vyhovovat.

Lidé obvykle nemají přesnou představu o tom, který typ terapie/​konzultace chtějí zvolit. Někdy také přichází s tím, že „něco v jejich životě nesedí“, ale neví přesně, jak to pojmenovat. Nebo hledají odpovědi na otázky spojené se spirituální úrovní života. Společně na to můžeme přijít, jediné, co je třeba, je být otevřený pozitivní změně a chtít se posunout dále. A jakou cestu zvolit? Která metoda je pro vás ta pravá, co je nyní potřeba? Na tomto pracujeme společně při prvním setkání.

Všechny metody a techniky, které využívám, mají své místo a mohou vám pomoci, ale při osobním setkání pro vás prostřednictvím intuice i analýzy vybírám tu, čí spíše jejich kombinaci, která je pro vás nejvhodnější. Užívám celostní, specializovaný přístup zaměřený jak na fyzické, tak na emocionální a spirituální aspekty života a osobnost každého člověka. Na základě všech svých dosavadních zkušeností a jejich propojením tak vytvářím unikátní terapii a služby, které nabízím svým klientům.

Chci vědět více.      Mám vybráno.

Lucie

Helča mi vždycky podala pomocnou ruku. Dokázala se nacítit na mou aktuální situaci
a ukázala mi cestu, kudy se mohu vydat. Její pohlazení na těle a duši bylo vždy, jako bych
si doplňovala svou sklenici vody. Její jemné vedení, slova, dotek bych přála každému.
Ze srdce Lucie

Lenka

Pokud jste zavítali k Helče, mohu Vám jen potvrdit, že jste v dobrých rukou 🙂

Už ji “nějaký ten pátek” navštěvuji, i když to, kvůli čemu jsem k Helče na začátku zavítala, je již vyřešené, a tak si dovolím napsat pár slov.

Prošly jsme spolu mnoho věcí, které bylo potřeba správně uchopit, zapracovat na nich a pochopit tak, aby již dále nebyly překážkou, ale třeba i předností v dalším životě. Nemusela jsem se nikdy bát otevřít jakékoliv téma. Helča dokáže nasměrovat k pochopení a pohledu na věc i z jiného úhlu, což nejednou velmi pomohlo. Je to člověk, který má upřímnou radost z Vašich úspěchů a podrží Vás, když se zrovna nedaří. Za sebe mohu tohoto průvodce životem jen doporučit všem, kteří na sobě chtějí pracovat.

Míša

Stejně tak, jako je jisté, že smích prodlužuje život…  tak životodárná je blízkost a vliv Helenky…  který je patrný  na tělesné schránce, tiší duši, provází ducha a mapuje existenci až do stínu vlivů, které stály při našem narození…u Helenky jsem vždy nalezla rychlou a nezištnou  pomoc s jakýmkoliv problémem. Nejvýraznějším rysem této pozoruhodné „bytosti“ je, že má mysl, srdce a vědomí otevřené a nadmíru laskavé… (bytosti v tom nejlepším slova smyslu — použito úmyslně neb jiné označení nevystihuje Helenku dostatečně a názory na toto se liší… někdo jí vnímá jako guru, léčitelku, přítelkyni duše, astrální cestovatelku, rodinné stříbro, anděla nebo vílu…)

Pro mě je nejpodstatnější, že mě vždy vyslechne a přesto, že se na některé věci naše názory mohou lišit, její neobyčejně bystrá mysl moje slova zkoumá nepředpojatě, dokud neodhalí, co je skutečně zformovalo… nebo co se za nimi skrývá… myslím, že je to součást diagnostiky — otevírá, co je skryto, uvolňuje strnulé a stažené, odpoutává od přízemnosti, zklidňuje chaotické, sceluje roztříštěné…  Léčí co je potřeba…

Vždy se mi cele věnuje, mám její pozornost a pochopení…

Helenka má mojí absolutní důvěru (…a vím, že nejen mojí…a nejen mých blízkých a mé rodiny… vím, že je nás mnoho… J

Richard

Z jedné návštěvy se po několika letech stala pravidelná návštěva, která je vždy obohacující. Helenka totiž dokáže nabídnout radu šitou na míru, ale zároveň si s ní člověk příjemně popovídá o všech všedních či nevšedních záležitostech.